نوشته شده در

آشنایی با هنرهای دستی ایران

صنایع دستی ایران، ثمره ذوق و هنر ایرانیان طی سده های متوالی است. در این رهگذر ایران از نظر تنوع رشته ها در مقام نخست و به لحاظ جایگاه عرضه محصولات در رتبه سوم جهانی قرار دارد.

ادامهٔ «آشنایی با هنرهای دستی ایران»

نوشته شده در