Home

طبقه بندی آثار

آثار هنری خود را در آرتازون بفروشید

در سرتاسر دنیا با امکان پرداخت بانکهای داخل و خارج از کشور

ثبت نام هنرمندان

تازه ترین آثار

تازه ترین فایلهای هنری

$2.00 – خرید

$2.00 – خرید

$2.00 – خرید

$2.00 – خرید

تازه های دنیای هنر

تسلیشن چیست ؟

تسلیسشن در لغت به معنای موزاییک و در اینجا یکی از انواع رشته های هنر اوریگامی است ، هنر تای کاغذ که اساساً برگرفته از هنرهای دستی فرهنگ کشور ژاپن می باشد .

ادامهٔ «تسلیشن چیست ؟»